HVA GJØR VI?


Vollebekk Fabrikker skal bli et midlertidig sted for utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon. Ved å tilby både produksjonslokaler og kontorer til en rimelig leie vil Vollebekk Fabrikker gjøre det mulig for beboere, virksomheter og entreprenører å utvikle, teste og demonstrere sine løsninger.LÆRING OG FORMIDLING


Stedet skal fremme kunnskapsdeling, gi opplæring og inspirasjon til en bærekraftig vekst i norsk nærlingsliv. Gjennom kunnskapsdeling og aktiviteter vil vi koble beboere, gründere og etablert næringsliv, og skape økt interesse for sirkulær økonomi.


ÅPENT HUS


Vollebekk prosjekter vil bli en levende arbeidsplass og møtested hvor prosjekter og løsninger kan testes innenfor sirkulær økonomi, delingsøkonomi, gjenbruk, reparasjon og kreative verksted. Hvert prosjekt kan variere i størrelse og lengde.


VÅRE SOSIALE ENTREPENØRER: Norske Mikrohus AS

hvordan kan man bo i et hus på 20 m2 og på hjul?

Tooler

utstyr og verktøy når du trenger det, der du er

Nabo Oslo

arbeider for lokal tilhørighet og kunnskapsløft innen kjerneområdene språk, arbeid, helse og fritid i Oslos mange bydeler.

Relove

en frivillig organisasjon som sprer kunnskap om redesign og reparasjon av klær til barn og unge

Omatatt

dumpsterdesignere for møbler som ingen vil ha 

GRIN

systemer som gir kunder muligheten til å leie bærenett, istedenfor å kjøpe plastposer

Pådriv

nettverk for løsninger på veien til en bærekraftig by

ScandiModern

finner, fikser og formidler skandinaviske designmøbler fra 50-70tallet

Mora di

sosial entreprenør og sykkel-service

Gruten

skaper nye verdier av byens kaffeavfall

Resirqel

jobber med avfallsreduksjon i byggenæringen

I love shoot

foto- og videoproduksjon for og med ungdommerINTERESSERT? SEND OSS EN MAIL!ELLER NÅ OSS PÅ:

︎ +47 48510996


︎/VOLLEBEKKFABRIKKERBESØK OSS I BROBEKKVEIEN 54!


Våre samarbeidspartnere: